WARUNKI SPRZEDAZY

Niniejsze Warunki sprzedaży stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Hygge design i jej podmiotami powiązanymi w sprawie zamówień złożonych na produkty dostępne na platformie.

Hygge design może zmienić niniejsze Warunki Sprzedaży bez uprzedzenia, publikując zmienione Warunki Sprzedaży na swojej Platformie, a Warunki Sprzedaży opublikowane na Platformie w momencie składania zamówienia mają zastosowanie do zamówienia. Przed złożeniem zamówienia prosimy uważnie przeczytać te warunki i upewnić się, że zamówienie zostało złożone prawidłowo. Skontaktuj się z biuro@hyggedesign.eu, jeśli uważasz, że niniejsze Warunki zawierają błąd.

JAK ZAMAWIAĆ

Aby złożyć zamówienie, musisz podać adres e-mail i skonfigurować przeglądarkę internetową, aby akceptowała zarówno (funkcjonalne) pliki cookie, jak i wyskakujące okienka, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji platformy, w tym opracowywać spersonalizowane produkty, dodawać produkty do koszyka i składać zamówienia.

Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Zamówienie zostaje przez nas zaakceptowane. Podczas wysyłania Produktów – wyślemy Ci wiadomość e-mail potwierdzającą, że Produkty zostały wysłane („Potwierdzenie zamówienia”). W chwili obecnej została zawarta umowa zawierająca niniejsze Warunki sprzedaży, które są wiążące zarówno dla Ciebie, jak i dla nas („Umowa”). Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii niniejszych warunków sprzedaży i powiązanych potwierdzeń zamówień, aby móc je później przeczytać. Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Ci produktu, powiadomimy Cię na piśmie, a zamówienie nie zostanie przetworzone.

NASZE PRAWO DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODRZUCENIA UMOWY

Realizacja wszystkich zamówień na Platformie zależy od dostępności produktów. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia z jakiegokolwiek powodu. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy zawarcia Umowy w następujących sytuacjach, wysyłając pisemne zawiadomienie, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki, z wyjątkiem zwrotu kwoty, którą otrzymaliśmy od Ciebie w związku z Umową, którą anulowaliśmy:

 • produkt nie jest dostępny / nie jest dostępny w magazynie;
 • informacje podane do rozliczenia są nieprawidłowe lub nie mogą zostać zweryfikowane;
 • Twoje zamówienie zostało oznaczone przez nasz system bezpieczeństwa jako nietypowe zamówienie lub możliwe oszustwo;
 • wystąpił błąd w cenie wyświetlanej na Platformie
 • nie byliśmy w stanie dostarczyć twojego zamówienia na podany przez ciebie adres;
 • z powodu zdarzenia niezależnego od nas (zdefiniowanego poniżej).
PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI

Jeśli płacisz kartą kredytową / debetową, należność zostanie pobrana z twojego konta, jak tylko opuścisz nasze zamówienie magazynowe. Jeśli płacisz przelewem bankowym (dostępne tylko w przypadku zamówień masowych), dostawa rozpocznie się po zaksięgowaniu płatności. Może to potrwać kilka dni.

 Jeśli płatność nie nastąpi w ciągu 12 dni kalendarzowych od daty zamówienia, zakup zostanie automatycznie anulowany. Płatności można dokonać tylko wtedy, gdy można zweryfikować informacje o płatności.

Nie akceptujemy metod płatności innych niż wymienione w zakładce „Płatność”. Nie próbuj dokonywać żadnych innych metod płatności niż te tam wymienione. W przeciwnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za utratę płatności lub inne straty, które mogą powstać w wyniku takich działań.

PRZENIESIENIE NIERUCHOMOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo własności wszystkich produktów do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

CENA I WALUTA

Ceny towarów wskazane na Platformie zawierają podatek VAT. Koszt wysyłki dotyczy jednego zamówienia. Dokładny koszt dostawy zależy od kraju, do którego zamówienie ma być dostarczane.

Przy płatności kartą kredytową całkowita kwota za całe zamówienie zostanie uwzględniona w wyciągu w walucie lokalnej.

Jeśli lokalna waluta jest inna niż waluta, w której podane są ceny, bank zastosuje kurs wymiany w dniu zakupu. Twój bank może również zastosować inny kurs walutowy, który jest poza naszą kontrolą.

Ceny produktów są podane na Platformie. Ceny mogą się zmieniać od czasu do czasu, ale nie wpływają na zamówienia już potwierdzone w Potwierdzeniu zamówienia.

WYSYŁKA

Czas realizacji jest obliczany bez soboty, niedzieli i świąt.

Zastrzegamy sobie prawo do dzielenia się dostawą Twojego zamówienia, na przykład, gdy część zamówienia jest opóźniona lub niedostępna. W przypadku podziału zamówienia powiadomimy Cię o tym, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów wysyłki.

Po dostawie sprawdź opakowanie pod kątem uszkodzeń. Jeśli okaże się, że towar jest uszkodzony, proszę nie przyjmować paczki.

Dane kontaktowe wprowadzone przez użytkownika wskazują, kto będzie kupującym (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a w razie wątpliwości adres wskazany w danych kontaktowych będzie adresem dostawy zakupionych towarów.

ZWROTY I ANULACJE

Możesz anulować każde zamówienie za darmo i bez wyjaśnienia, jeśli nie zostało jeszcze wysłane. Zaczynamy przetwarzać zamówienia złożone w naszym sklepie internetowym niemal natychmiast. Jeśli chcesz anulować zamówienie, najpierw sprawdź status zamówienia, dostępny pod linkiem „Status zamówienia” w prawym górnym rogu strony.

Nie ma możliwości anulowania zamówienia na spersonalizowane produkty przed wysyłką, ponieważ proces produkcyjny rozpoczynamy natychmiast po otrzymaniu zamówienia.

Masz prawo zwrócić dostarczone ci towary, jeśli są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z zamówieniem w momencie odbioru. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, cena zakupu i koszty wysyłki są zwracane.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zamówionego produktu, możesz skorzystać z przysługującego mu prawa do odmowy. Skorzystanie z tego prawa może nastąpić, jeśli poinformujesz nas o chęci zwrotu produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu do ciebie lub do określonej przez ciebie strony trzeciej (z wyjątkiem przewoźnika), lub jeśli zamówiłeś kilka produktów dostarczonych osobno w jednym zamówieniu, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia ostatniego produktu bez wyjaśnienia.

Upewnij się, że zwrócony towar jest kompletny (na przykład zwróć oba towary z pary) i nie został użyty w inny sposób.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, jeśli produkt został wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją lub jest wyraźnie spersonalizowany.

Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta konsument nie ma prawa odstąpić od umowy w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest w szczególności rzecz wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Jeśli poinformujesz nas, że chcesz zwrócić towar, zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty wysyłki (z wyłączeniem dodatkowych kosztów związanych z wyborem dostawy innym niż najtańsza standardowa oferowana przez nas dostawa), bez zbędnej zwłoki, a w żadnym wypadku nie później niż  w ciągu 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o skorzystaniu z prawa do wycofania. Możemy jednak odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy zwrotu lub dopóki nie dostarczysz dowodu odesłania.

Zwrot zostanie dokonany w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli dokonałeś płatności przelewem bankowym, wyślij te informacje do centrum obsługi klienta podczas inicjowania zwrotu, abyśmy mogli zwrócić pieniądze bezpośrednio na twoje konto.

SPRAWDZANIE DANYCH

Twoje zamówienie może być poprzedzone przez nas recenzją. Może to obejmować sprawdzenie adresu i sprawdzenie, czy nie popełniono oszustwa. Przeprowadzamy częściowo automatyczne kontrole wszystkich zakupów w celu odfiltrowania nietypowych lub podejrzanych transakcji lub transakcji, które można zidentyfikować jako potencjalne oszustwo. Domniemane oszustwo związane z platformą będzie badane i ścigane w razie potrzeby.

W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą być przekazywane:

1) osoby prawne wyznaczone przez Kupującego do obsługi transakcji płatniczych w celu obciążenia środków z karty kredytowej Kupującego lub dokonywania płatności online. Transfer danych będzie się odbywał na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych zawartej między Administratorem danych a wybraną osobą obsługującą transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeśli Kupujący chce dokonać płatności elektronicznej za zakupione produkty.

2) firma spedycyjna, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie zamówionego towaru na adres podany podczas zakupu. Transfer danych będzie odbywał się na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych zawartej między Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeżeli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia jednej z firm spedycyjnych, podanie danych tej firmie jest niezbędne do realizacji zamówienia.

3) Administrator informuje, że w celu wykonania umowy przekazuje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla swoich zaufanych partnerów.

WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

Wydarzenie poza naszą kontrolą oznacza każde działanie lub wydarzenie, które jest poza naszą rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokaut lub inne protesty osób trzecich, niepokoje społeczne, niepokoje, wtargnięcie, akty terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (zadeklarowane lub nie)) lub groźby lub przygotowania do wojny, pożarów, eksplozji, burz, powodzi, trzęsień ziemi,  epidemii lub innych klęsk żywiołowych lub zakłóceń w publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej.

W przypadku zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, które wpływa na wypełnienie naszych zobowiązań zgodnie z niniejszymi Warunkami sprzedaży:

 1. skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej, aby powiadomić Cię o sytuacji;
 1. b) nasze zobowiązania wynikające z niniejszych ogólnych warunków zostaną zawieszone, a ich czas trwania zostanie przedłużony o czas trwania sytuacji, która nie jest pod naszą kontrolą.

W przypadku, gdy wydarzenie poza naszą kontrolą wpłynie na dostawę Twojego produktu, po zakończeniu Wydarzenia Zewnętrznego uzgodnimy z Tobą nowy termin dostawy. Jeśli wydarzenie nastąpi poza naszą kontrolą i nie chcesz, abyśmy dostarczali Ci produkty, możesz rozwiązać umowę. Proszę odnieść się do informacji o prawie do rozwiązania umowy.

OSTATECZNE USTALENIA
  1. Umawiające się Strony zgadzają się szanować uzasadnione interesy drugiej Strony, postępować zgodnie z celem niniejszej Umowy i nie sprzeciwiać się takiemu celowi oraz podejmować wszelkie prawne i inne działania, które mogą być konieczne do osiągnięcia celu niniejszej umowy.
  2. Niniejsza Umowa i wynikające z niej stosunki podlegają prawu polskiemu, w szczególności Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z niniejszą Umową, będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Polsce, Krakowie. Umawiające się Strony dołożą starań, aby wszystkie spory były rozstrzygane pokojowo.
  3. Dane kontaktowe: 34-460 Polska, Szczawnica, ul.Szlachtowska 7

  biuro@hyggedesign.eu sklep@hyggedesign.eu www.hyggedesign.eu